DEMANI PRESSUPOST

Fira de Turisme: Mercat d'Escapades

24-05-2019

Sota les carpes de fusta VR de 5x5 metres de color vainilla de CD Carpas, els expositors mostren la riquesa i varietat de cada racó de Catalunya, i poden acollir dins la protecció de les nostres carpes els futurs visitants.